Η φιλοσοφία μας

Κάθε γιατρός απευθύνεται σε διαφορετικούς ασθενείς, και στη βάση αυτή, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε ένα στοχευόμενο πλάνο επικοινωνίας που βασίζεται στο συνδυασμό της χρήσης εξειδικευμένων πρακτικών επικοινωνίας και εφαρμογών τεχνολογίας.

Η έμφαση που δίνουμε στο ιατρικό μάρκετινγκ και η φιλοσοφία που εφαρμόζουμε στις υπηρεσίες μας, δεν επικεντρώνεται στην προώθηση και τη διαφήμιση των ιατρικών υπηρεσιών αλλά κυρίως  στην οργάνωση, στον προγραμματισμό, στην έρευνα των αναγκών, με στόχο την ικανοποίηση των πολιτών, όπου στην περίπτωση μας είναι οι ασθενείς των επιστημόνων υγείας.

Στο ιατρικό μάρκετινγκ δεν εξετάζονται μόνο οι χαρακτηριστικές μεταβλητές του μίγματος του καταναλωτικού Μάρκετινγκ, οι οποίες είναι γνωστές και ως (4 p’s), δηλαδή ,«προϊόν» (product), «διανομή» (place), «τιμή» (price), «προώθηση» (promotion),  αλλά εξετάζονται τρεις ακόμη μεταβλητές, όπως οι άνθρωποι, οι διαδικασίες και το περιβάλλον λόγω των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών αυτών .

Οι αρχές μας

  • Ήθος
  • Εμπιστευτικότητα
  • Συνέπεια
  • Αποτελεσματικότητα

"Όραμα μας είναι να αποτελέσουμε τον αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη του γιατρού, μέσω της παροχής συμβουλών και λύσεων που εξυπηρετούν σύγχρονες ανάγκες για επικοινωνία και συνεχή ενημέρωση των ασθενών."