Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Τα επιτυχημένα σχέδια προβολής με τη χρήση μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης βασίζονται  στους συμφωνημένους στόχους μάρκετινγκ και επικοινωνίας κάθε ιατρείου με τα ξεχωριστά δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής τους.

Η έμπειρη ομάδα μας βρίσκει και επιλέγει την καλύτερη σχέση κόστους/οφέλους στα μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να πετύχετε τους στόχους σας.

Τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, περιλαμβάνουν τα εθνικά και τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, τα ραδιοφωνικά προγράμματα, ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες, περιοδικά και έντυπα ιατρικών  δημοσιεύσεων. Φυσικά ανάμεσα στις υποχρεώσεις μας είναι ο υπολογισμός των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων απόδοσης κάθε ενεργείας με σκοπό τη βελτιστοποίηση  επόμενων  και μελλοντικών σχεδίων προβολής με τη χρήση μέσων επικοινωνίας.

"Όραμα μας είναι να αποτελέσουμε τον αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη του γιατρού, μέσω της παροχής συμβουλών και λύσεων που εξυπηρετούν σύγχρονες ανάγκες για επικοινωνία και συνεχή ενημέρωση των ασθενών."